"Często zdarza się Panu zarzucać mi, że łamię prawo"

wirtualnyplonsk
Posty: 39
Rejestracja: 2011-04-02, 12:29

"Często zdarza się Panu zarzucać mi, że łamię prawo"

Post autor: wirtualnyplonsk » 2011-04-14, 21:11

Na wniosek burmistrza Płońska zwołana została pozaplanowa, X sesja rady miejskiej. W czwartek, 14 kwietnia radni mieli do przegłosowania uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta na bieżący rok. Pomimo, że porządek obrad obejmował tylko jeden punkt, radni toczyli ostrą dyskusję na temat zwołanej sesji.

Obrady X sesji rady miejskiej, w której uczestniczyło 19. radnych, otworzyła przewodnicząca Jolanta Mikołajewska (PSZP). Nasi przedstawiciele w mieście mieli do przegłosowania uchwałę w sprawie kolejnej zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Konieczność zwołania czwartkowej sesji wiązała się z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wydatków na nadzór autorski w ramach realizacji projektu „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska – budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej”. Tym samym, „zaistniała konieczność pilnego dokonania zmian w budżecie miasta” – czytamy w piśmie burmistrza Andrzeja Pietrasika (PSZP), uzasadniającym czwartkową sesję.

Miasto musi zwrócić 20 tys. zł

W wyniku nieuznania wydatku na nadzór autorski jako kwalifikowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, miasto musi dokonać zwrotu płatności. – Dziwi nas ta zmiana, ponieważ wcześniej został on zatwierdzony, a teraz nakazano zwrócić te pieniądze – komentował burmistrz. Dziwi, czy też nie - do 22 kwietnia trzeba oddać 20 tys. zł, jeśli miasto chce uniknąć kary. Uchwała została przegłosowana większością głosów (18 „za”, 1 wstrzymany głos).

W związku z tym, plan dochodów i wydatków budżetu br. zmniejszono łącznie o 12.503,20zł (dochody i wydatki po 6.251,60zł). Ponadto, kwotę 7.354,82zł przeznaczono na pokrycie wydatków dotyczących omawianego wcześniej nadzoru autorskiego oraz zwiększono plan wydatków o 12 tys. zł. Tym samym, zmniejszono wydatki na realizację inwestycji, pn. „Modernizacja targowiska” i 18.251,60zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru autorskiego. Magistrat pokryje powyższe koszty z pożyczek. – Musimy pożyczyć pieniądze, ponieważ fizycznie nie mamy wolnych środków. Mamy, niestety, niską sprawność budżetową miasta – powiedział burmistrz.

Pytanie w sprawie budowy obwodnicy wschodniej zadała radna Bożena Dzitowska (PO). – Czy projektant naniósł jakieś zmiany? – pytała. W odpowiedzi burmistrz powiedział, że została przeprowadzona kontrola NIK i nie stwierdzono nieprawidłowości. – Nie wiemy nic o odstępstwach projektowych – powiedział A. Pietrasik.

Radny Władysław Kuciński (MWS) zapytał też o badania archeologiczne prowadzone na terenie budowy obwodnicy. – Czy opóźnią one prace i czy znaleziono coś ciekawego? Sekretarz miasta Krystyna Marszał-Jankowska stanowczo stwierdziła, że badania archeologiczne nie opóźnią budowy obwodnicy. – Posiadamy opracowanie pierwszego etapu prac. Do tej pory znaleziono belki dębowe, które datują gród na X, XI i XII wiek oraz elementy metalowe jak: monety, przedmioty użytku domowego i biżuterię z XI i XVII wieku – mówiła. Opracowanie pierwszego etapu prac archeologicznych znajduje się w płońskim ratuszu.

Polemika przewodniczącej Mikołajewskiej z radnym Tucholskim

Wróćmy na chwilę do początku sesji. Przed głosowaniem nad uchwalą, głos zabrał radny Krzysztof Tucholski (MWS), któremu nie spodobał się sposób powiadomienia o zwołaniu sesji oraz godziny jej obrad. – Na jakiej podstawie została zwołana dzisiejsza sesja? W regulaminie jest zapis, że biuro powinno powiadomić radnego o planowanej sesji 6 dni przed jej rozpoczęciem. Ja zostałem powiadomiony o sesji wczoraj, telefonicznie – mówił.

W odpowiedzi radca prawny ratusza Daniela Nastaszyc stwierdziła, iż nie ma uregulowań dotyczących tzw. sesji nadzwyczajnej. Po tych słowach, Tucholski zaproponował, by w takim przypadku każdą sesję traktować jako zwyczajną. – A co, jeśli biuro rady nie dodzwoniłoby się do radnego? Nie możemy łamać prawa – powiedział reprezentant Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Tucholskiemu chodziło o informowanie radnych w sposób, jaki jest zapisany w regulaminie statutowy (6 dni przed sesją) oraz o godziny obrad. – W poprzedniej kadencji tego typu sesje rozpoczynały się około godziny 18., aby każdy radny mógł na nią przybyć – dodał Tucholski. – Zrobiliśmy rozeznanie i dziś na sali jest nas 19. radnych, zatem frekwencja jest bardzo dobra. Ostatnio często zdarza się panu zarzucać mi, że łamię prawo. Chcę zaznaczyć, że w poprzedniej kadencji [Tucholski był wtedy wiceprzewodniczącym – przyp. autora] odbywały się sesje w godzinach rannych. Jeśli pan nie pamięta, proszę zajrzeć w historię – odpowiedziała radnemu przewodnicząca Mikołajewska.

– To nie miejsce na wyrażanie osobistych opinii. Podczas sesji nie powinno być miejsca na takie wypowiedzi – ripostowała Tucholskiego radna Bożena Dzitowska. Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej dodała ponadto, iż rada oczekuje na urzędowe stworzenie i zatwierdzenie regulaminu statutowego, by w przyszłości uniknąć tego typu sporów. Polemikę radnych uciął Andrzej Ferski (MWS). Pytanie radnego: „Pani przewodnicząca, czy możemy zacząć działać?” zostało przyjęte z aprobatą przez burmistrza.

Cała obwodnica zachodnia im. Jana Pawła II?
Podczas czwartkowej sesji burmistrz zwrócił się do radnych z okręgu wyborczego, który obejmował ulicę Lawendową. – Potrzebujemy przeprowadzić konsultacje społeczne na temat nazwy obwodnicy zachodniej miasta. Obecnie tylko część planowanej drogi nosi nazwę Jana Pawła II, a chcielibyśmy w ten sposób nazwać ją całą – mówił gospodarz Płońska. Miasto potrzebuje zgody większości mieszkańców ulicy Lawendowej (jest tam kilka domów), by nazwać obwodnicę zachodnią imieniem papieża Polaka. Burmistrz zadeklarował też, że magistrat zapewni pomoc przy wszelkiego rodzaju utrudnieniach związanych z planowaną zmianą nazwy ulicy.

Ponadto, Urząd Miasta zamierza stworzyć wykaz inwestycji miejskich w obecnej i kolejnych kadencjach. Chodzi tu między innymi o kompleksowy spis ulic, na których planowane jest utwardzenie nawierzchni. – W połowie maja będzie zwołana pozaplanowa sesja, by przyjąć plan inwestycji oraz plan polityki inwestycyjnej Płońska w tej kadencji i kolejnych – mówił burmistrz A. Pietrasik.

Na koniec czwartkowych obrad, w imieniu pracowników magistratu, Andrzej Pietrasik złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ponadto, w czwartek jubilatką była radna Bożena Dzitowska. – Życzę pani wszystkiego najlepszego z okazji 18-tych urodzin – powiedział z uśmiechem burmistrz.

Do końca kwietnia radni zobowiązani są też złożyć oświadczenie majątkowe.

www.wirtualnyplonsk.pl

radio
Posty: 78
Rejestracja: 2007-03-04, 13:50

Re: "Często zdarza się Panu zarzucać mi, że łamię prawo"

Post autor: radio » 2011-04-15, 10:44

Ha mam nadzieję że miasto dowie się o przyczyny odrzucenia w/w wydatku przez instytucje wyższą i ewentualnie wyciągnie jakieś wnioski (lub konsekwencje) narażenia na utratę kilku PLN.

Zastanawia mnie jedno "niską sprawność budżetową miasta" co to znaczy?

Antosia32
Posty: 47
Rejestracja: 2018-11-24, 12:17

Re: "Często zdarza się Panu zarzucać mi, że łamię prawo"

Post autor: Antosia32 » 2019-03-30, 19:36

Może w takich nagłych przypadkach pomoże radca prawny wrocław . W różnych dziedzinach ma wiedzę bardzo szeroką i może warto spróbować odwiedzić to miejsce w takich problemach.

tomek4
Posty: 1
Rejestracja: 2019-06-04, 07:33

Re: "Często zdarza się Panu zarzucać mi, że łamię prawo"

Post autor: tomek4 » 2019-06-04, 07:37

Wszystko to przeczytałem,ale do końca tego nie zrozumiałem.Taki już jestem.

_____________________________________________________
Konsulting IT

ODPOWIEDZ